Hoe kan ik accessories bestellen?
How to order accessoiries?

(GsmEnschede.nl)

Nederlands/ Dutch.
Bestel mogelijkheden:

Whatsapp, telefonisch, e-mail, contact formulier.

Whatsapp: +31613765858 / 0613765858
Telefoon: 0534347344
Email: Gsmenschede@live.nl
Contact formulier: gsmenschede.nl/contact

Hoe?
Contacteer ons met je bestelling, laat je gegevens achter & de tijd wanneer we je kunnen verwachten, wij zorgen dat je bestelling in goede orde word ontvangen & klaargemaakt word.

Regels:
Kom je bestelling alleen afhalen.
Iedereen vanaf 12 jaar moet verplicht een mondkapje dragen.

————————————————————————————————————————————–

Engels/ English.
Ordering options:

WhatsApp, by phone, e-mail, contact form.

WhatsApp: +31613765858 / 0613765858
By phone: 0534347344
Email: Gsmenschede@live.nl
Contact form: gsmenschede.nl/contact

How?
Contact us with your order, leave your details and the time when we can expect you, we will ensure that your order is received and prepared in good order.

Rules:
Come pick up your order by yourself.
Everyone from 12 years old must wear a disposable mask (face mask)